CEASE


Dit is een behandeling voor autisme en aanverwante stoornissen, zoals ADHD , PDD-nos, Asperger. Het is de bedoeling  met homeopathie en supplementen deze kinderen zoveel mogelijk te stimuleren.


Autisme en de andere stoornissen zijn volgens Tinus Smits stapelingsziektes. Dit betekent dat er niet één oorzaak is maar dat er méérdere oorzaken zijn voor het ontstaan.


De therapie is er op gericht de waarschijnlijke oorzaken van de stoornis ( dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld  doorgemaakte ziektes, giftige stoffen ) in kaart te brengen en te ontstoren. Als er een verbetering volgt op de ontstoring, dan betekent dit, dat deze stof/ziekte een deel van de oorzaak was. Het is moeilijk is om alle oorzaken te vinden (bij volwassenen bijvoorbeeld, is het vaak onmogelijk om alle gegevens te achterhalen) en misschien zijn er stoffen waarvan we niet weten dat ze een rol spelen .


De CEASE-therapie is ontwikkeld door arts-homeopaat Tinus Smits. Hij heeft in 3 jaar zo'n 300 kinderen met autistiforme stoornissen behandeld.  Meer informatie over deze methode is te vinden op de site: http://www.tinussmits.com/3734/home.aspx en in zijn boek: Autisme, de wanhoop voorbij.


In 2009 heb ik  de opleiding tot CEASE-therapeut gevolgd zodat u bij mij terecht kunt voor deze behandeling.