Behandeling


Om tot een voor u passend middel te komen is het noodzakelijk dat ik u in een consult beter leer kennen. Geen mens is gelijk en daarom is het verhaal dat u vertelt heel belangrijk en wordt daar ook de tijd voor genomen. Een eerste consult duurt dan ook een uur tot anderhalf uur. Ik vraag naar uw klachten, hoe u zich voelt, hoe u de dingen ervaart, uw ziekteverleden, uw karakter, wat uw gewoontes zijn en wat heel belangrijk is: wanneer de klachten begonnen zijn.  Een zo volledig mogelijk beeld van u is nodig om een passend geneesmiddel te kunnen uitzoeken.

Na dit gesprek zoek ik op basis van de gegevens een of meer geschikte homeopathische middel(en). U krijgt deze middelen met een gebruiksaanwijzing.   


Hoe gaat de behandeling verder?

Een week of twee na de  eerste inname wil ik graag uw reactie weten. Dat kan via de mail of via de telefoon. Ook een persoonlijk gesprek is mogelijk

Aan het einde van het eerste consult wordt een vervolgafspraak gemaakt voor 6 weken later. In dat tweede consult bespreek ik met u de reacties op het middel en de (eventuele) veranderingen met betrekking tot de klachten. Dit consult neemt minder tijd in beslag dan het eerste. Als het na verloop van de tijd beter met u gaat dan zult u minder vaak terug hoeven te komen. 


Bestaat een klacht al langer dan zal het meer tijd vergen voordat er verbetering optreedt. De klachten kunnen dan geleidelijk aan afnemen.          dit is een pagina uit een     

         computerprogramma dat ik   

           gebruik om het goede

       homeopathische geneesmiddel

                    te vinden.

Tijdens een consult zal ik vragen stellen waarvan u denkt: dat snapt ze toch wel? Deze beide plaatjes geven weer waarom het heel goed mogelijk is dat ik u verkeerd begrijp als ik niet om meer duidelijkheid vraag.